‘Gamblers’ ، قسمت 2: آخرین بزرگ آمریکن استخر بزرگ

با یک قهرمان محلی استخر دیدار کنید که بازی خود را در جاده دنبال می کند و هرگز به عقب نگاه نمی کند. در بخشی از قسمت دوم مجموعه گلچین The Ringer ، 'Gamblers' ، ما با Scott 'the Freezer' Frost ملاقات می کنیم.

‘Gamblers’ ، قسمت 3: خدای جین رامی و کتابی که بازی را تغییر داد

در قسمت سوم مجموعه جدید شش بخشی The Ringer’s anthology ، مایکل سال ، احتمالاً بهترین بازیکن جین پول تاکنون را ملاقات می کنیم ، که به معنای واقعی کلمه کتاب را در مورد بازی نوشت